Internal link và External link trong SEO website quan trọng như thế nào?

Nếu như bạn đã biết SEO là gì? thì chắc chắn cũng hiểu rõ Internal link và External link trong SEO website vô cùng quan trọng trong việc lan truyền sức mạnh giữa các bài viết, qua đó có thể đẩy lên top kết quả tìm kiếm của Google hàng ngàn từ khóa.

Internal Link là gì
Một dạng cấu trúc Internal Link phổ biến

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nắm được:

  • Link là gì?
  • Link Juice là gì?
  • Internal Link là gì? Sử dụng sao cho hiệu quả?
  • External link là gì?
  • Anchor text là gì?
  • Lợi ích của cấu trúc liên kết nội bộ?