SEO Offpage là gì? Hướng dẫn SEO Offpage tối ưu 2021

SEO Offpage là gì?

SEO Offpage là thuật ngữ chỉ các phương pháp tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài website/blog như: xây dựng website vệ tinh, PBN, hệ thống backlink trỏ về bài viết quan trọng, hệ thống mạng xã hội, Social Media Booking… với mục đích giúp trang web lên những vị trí hàng đầu của các công cụ tìm kiếm, chủ yếu là Google.

SEO Offpage là gi
SEO Offpage là gi

SEO Onpage và SEO Offpage khác nhau như thế nào?

Với SEO Onpage bạn có toàn quyền kiểm soát những gì bạn làm xuất hiện trên website, nhưng với SEO Offpage thì không. Nguyên nhân là do các Backlinks (liên kết trả về ), tương tác xã hội, các bài đánh giá… đều dựa vào hành vi của người khác. SEO Onpage và Offpage đều có vai trò  trong việc cải thiện xếp hạng trang web. Một trang web có SEO Onpage kém nhưng có SEO Offpage hoàn hảo sẽ không có xếp hạng cao bằng một website được tối ưu cho cả hai.

Các yếu tố ảnh hướng đến SEO OffPage là gì?

3 yếu tố quan trọng nhất trong Offpage SEO là:

 • Link Building: Backlinks, website vệ tinh, PBN (Private Blog Network…)
 • Social Media Marketing: Marketing trên các mạng xã hội
 • Social Media Bookmark: Các mạng xã hội có thể chia sẻ link Dofollow

Trong đó, Backlinks là yếu tố quan trọng nhất, nó có vai trò như phiếu bầu cho website của bạn trong mắt Google. Càng nhiều phiếu bầu chất lượng, website càng có cơ hội xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm. Quá trình xây dựng và tìm kiếm các Backlinks được gọi là Link Building.

Google sử dụng Page Rank đánh giá giá trị của một website dựa trên số lượng và chất lượng của các trang liên kết đến nó. Điều này đồng nghĩa, có nhiều trang uy tín trỏ link tới website của bạn thì trong mắt Google, website của bạn có nội dung rất tuyệt vời. Nó khá tương đồng với câu tục ngữ: Hãy nói cho tôi biết về các bạn của anh, tôi sẽ biết anh là người như thế nào.

Seo Offpage backlinks
Seo Offpage là làm gì?

Backlinks – các liên kết trỏ về có các thuộc tính sau đây sẽ được coi là tốt nhất trong mắt Google, và chúng có tảnh hướng tích cực đến quá trình tối ưu SEO Off-Page:

 • Nội dung tương đồng với website của bạn (Relevance)
 • Đa dạng trong ip
 • Website có sự tin cậy nhất định (Trust)
 • Anchor text là chính xác/khớp một phần/ từ đồng nghĩa được sử dụng
 • Baclinks trong thân bài viết là tốt nhất
 • Backlinks trên trang có PageRank cao (PR của Google hoặc DA của Moz, DR của Ahrefs)
 • Đa dạng backlinks từ nhiều website tố hơn nhiều backlinks từ 1 vài trang
 • Backlinks từ website có Domain Authority (DA) cap – điểm xếp hạng cao
 • Đặt backlinks trên trang có ít link out
 • Đặt backlinks trên trang khó đặt backlinks

SEO Offpage là làm gì?

Như vậy, SEO Offpage là tổng hợp các công việc xây dựng các backlinks chất lượng cao và tìm kiếm các trang có PA, DA cao để đặt backlinks. Xây dựng liên kết trỏ về cũng có nhiều cách như: Bạn tự xây dựng các webslite/blog vệ tinh trên nền các domain (Pa,Da cao – tìm mua). Thuê bài viết trả phí trên các website chất lượng (chủ yếu là báo chí…) Xây dựng thông tin website, bài viết chất lượng trên các mạng xã hội (cho chia sẻ link nofollow, lẫn dofollow).

Dofollow là gì?

Dofollow là cho phép đi qua, các link dofollow (rel = “dofollow”) sẽ khiến Googlebot biết rằng đây là 1 link an toàn và sẽ truy xuất dữ liệu từ link đó để hiếu rõ hơn về website của bạn. Những dofollow link được sử dụng cho những liên kết có giá trị, chất lượng vì nó làm tăng điểm bài viết của bạn trong mắt Google.

Nofollow là gì?

Ngược với Dofollow, Nofollow là không cho phép đi qua (rel = “nofollow) báo hiệu cho google spider rằng cái trang này không cần quan tâm. Link nofollow chủ yếu sử dung cho các external link. Một bài viết chi nên có 1-2 liên kết trỏ tới các trang ngoài website (nhưng trang này phải mang lại giá trị cho nội dung bài viết) và những liên kết nội bộ dofollow hợp lý.

Seo Offpage PBN
Seo Offpage PBN

Cách xây dựng liên kết chất lượng

Mạng xã hội

Xây dựng càng nhiều tài khoản doanh nghiệp trên mạng xã hội càng tốt, nhưng tất nhiên, các MXH này phải có hoặt động, nghĩa là mỗi ngày phải có bài viết để đăng hoặc chia sẻ bài viết từ website.

Bạn có thể sử dụng vài công cụ như IFTTT hoặc các plugin NextScript AutoPoster để tự động hóa việc chia sẻ bài viết trên blog lên các trang mạng xã hội.

Tạo nội dung backlinks trong phần bình luận của các website/blog khác hoặc ở trên các diễn đàn.

Private Blog Networdk (PBN)

Đây là cách mang lại hiệu quả backlinks cao nhất nhưng cũng tốn kém nhất và mất thời gian nhất vì chính bạn phải làm thêm các website/blog phụ để trỏ backlinks về website chính. Lưu ý kỹ là phải giấu FootPrint để Google không nhận biết được chính bạn đang Seeding.

Giấu FootPrint bằng cách: Mỗi blog vệ tinh có IP khác nhau (sử dụng SEO hosting để tiết kiệm chi phí); NAP khác blog chính (tên, địa chỉ, số điện thoại, email…); xây dựng nội dung khong trùng lặp nhưng tương đồng với blog chính và cũng có cấu trúc liên kết nội bộ rõ ràng.

Internal link trên các PBN cũng cần có cấu trúc để lan tỏa sức mạnh - Link Juice
SEO Offpage là gì? Internal link trên các PBN cũng cần có cấu trúc để lan tỏa sức mạnh – Link Juice

Social Media Marketing

Social Media Marketing là truyền thông trên mạng xã hội. Nó bao gồm việc tạo những backlinks từ mạng xã hội về Website cũng như lượng tương tác ở trên mạng xã hội.

Social Bookmark

Tạo banklinks từ các trang có tính năng lưu trữ, cho phép dofollow link là tốt nhất:

 1. www.slashdot.org – Google PageRank: 9 – Alexa: 1,286;
 2. www.reddit.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 360 ;
 3. www.mixx.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 631 ;
 4. www.folkd.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 1,441 ;
 5. www.propeller.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 1,792 ;
 6. www.metafilter.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,068 ;
 7. www.wikio.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,709 ;
 8. www.current.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 3,470 ;
 9. www.connotea.org – Google PageRank: 7 – Alexa: 5,364;
 10. www.tipd.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 15,423 ;
 11. www.dzone.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 2,625 ;
 12. www.clipmarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 3,162 ;
 13. www.sphinn.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 6,553 ;
 14. www.buddymarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 8,257 ;
 15. www.kirtsy.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 10,991 ;
 16. www.kwoff.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 16,033 ;
 17. www.buzzflash.net – Google PageRank: 6 – Alexa: 17,073 ;
 18. www.spotback.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 7,554 ;
 19. www.linkatopia.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 48,299 ;
 20. www.ngopost.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 63,813 ;
 21. www.smallbusinessbrief.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 10,866 ;
 22. www.quadriot.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,915 ;
 23. www.rambhai.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,940 ;
 24. www.postonfire.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,121;
 25. www.blurpalicious.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,591 ;
 26. www.blogmarks.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 23,267 ;
 27. www.memfrag.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 29,776 ;
 28. www.momshare.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 229,500 ;
 29. www.socialogs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 10,638 ;
 30. www.totalpad.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 21,057 ;
 31. www.plugim.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 27,967 ;
 32. www.sweepsgoat.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 30,058 ;
 33. www.sturvs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 70,881 ;
 34. www.overflowlegal.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 131,219 ;
 35. www.binarylaw.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 146,989 ;
 36. www.top-travel-articles.info – Google PageRank: 3 – Alexa: 607,198

Lời kết:

Bài viết đã giúp bạn nắm được mục đích của SEO Offpage và tầm quan trọng của nó. Các bạn cần lưu ý:

 • Xậy dựng backlinks chất lượng hơn số lượng
 • PBN cũng cần cấu trúc liên kết nội bộ
 • Tìm các trang cho phép backlinks dofollow